Går det att återvinna skor?

av Robert Malky

Vi lever i en tid där vi måste vara mer medvetna om klimatet. Det innebär att vi inte längre kan ägna oss åt slit och släng utan måste tänka ett steg längre. Är du en skofantast med lite för många skor i din garderob har du därför säkert någon gång undrat om det går att återvinna skor på något sätt. Läs vidare så får du reda på det i den här texten.

Lämna till second hand

Har du skor som det egentligen inte är något fel på? Lämna dem då till second hand eller sälj dem vidare istället för att slänga dem. På återvinningscentralen finns också boxar avsedda för kläder och skor. I dessa läggs hela plagg som sedan skickas vidare till välgörenhetsorganisationer som återvinner dem på olika sätt. Genom att låta dina skor leva vidare hos någon annan gör du en god gärning för klimatet.

Hur ska man sopsortera skor?

Har du skor som verkligen gjort sitt? Då gäller det att sopsortera dem rätt. Lägg dem i restavfall (brännbart), det vill säga det avfall som blivit över när du sorterat ut övriga återvinningsbara sopor. Troligt är då att de kommer att förbrännas och bilda fjärrvärme. Skor kan också återvinnas på andra sätt, till exempel genom att man använder materialet i dem till nya produkter.

Därför är det viktigt att återvinna skor

Klädindustrin är en av de industrier som sliter mest på vårt klimat. Vi har länge varit vana att bara kunna köpa nytt när det gamla har gått sönder. Idag är det dock på ett annat sätt och vi bör därför tänka på vad vi gör med vårt avfall för att rädda klimatet. Kan dina gamla skor vidareanvändas av någon annan är det extra bra. Då kan de nämligen få en nästan dubbelt så lång livslängd innan de hamnar på avfallshögen, något som gynnar klimatet.